Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Letecká doprava

Letecké motory, nákladové prostory letadel, podzemní parkoviště, kritická infrastruktura letiště.

V leteckém průmyslu platí při zajištění bezpečnosti cestujících, personálu i převáženého materiálu přísná pravidla a postupy týkající se toho, jak a co použít v ochraně před požárem. V rámci těchto přísných provozních parametrů vyžadují výrobci letadel, provozovatelé letišť a letecké společnosti zařízení, která splňují nejvyšší požadavky a mají prokazatelnou spolehlivost a účinnost v provozu na zemi i ve vzduchu.

Při provozu na zemi musí být zařízení optimalizovaná a bezchybná, jelikož případná závada na letadle stojícím na zemi způsobuje jednak nemalé provozní náklady, ale především velké nebezpečí pro všechny zúčastněné strany. Tyto vysoce rizikové podmínky vyžadují systém protipožární ochrany, který splňuje nebo překračuje průmyslové požadavky. Vysoká spolehlivost, účinnost a minimální požadavky na údržbu - systémy potlačení požáru FirePro jsou v těchto podmínkách ideálním řešením. 

Většina leteckých dopravců nedisponuje v současné době systémem protipožární ochrany v rámci nákladového prostoru. Díky tomu jsou malé i velkokapacitní nákladové prostory ohroženy případným požárem a cestující či personál vedlejšími škodami na kritických zařízeních letadla. Díky negativnímu vlivu na ozónovou vrstvu nařídila EU výměnu halonových hasebních plynů v leteckém provozu do roku 2010, Mezinárnodní organizace pro civilní letectví (ICAO) stanovila lhůty pro výměnu halonu do roku 2011. Systémy potlačení požáru FirePro jsou vysoce ekologicky přívětivé a nijak nepoškozují životní prostředí, jako je tomu u zmíněných halonových plynů.    
Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search