Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Výrobní podniky

Výrobní stroje, sklady nebezpečných materiálů, filtry, hořlavé kapaliny, chemické látky, elektrická zařízení.

Riziko požáru ve výrobních podnicích může být v závislosti na typu výroby poměrně vysoké. Příčinou je často technická závada, selhání člověka, či nepředvídatelná událost, jako je například přírodní katastrofa. Veškerá známá rizika je proto nesmírně důležité minimalizovat, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zaměstnanců a nepřetržitá produktivita podniku. I přesto jsou rizika vzniku požáru všudypřítomná a použitý protipožární systém musí rychle a efektivně reagovat na každé z nich.

Kromě obecných protipožárních předpisů daných legislativou má každý výrobní podnik specifické standardy ochrany před požárem přiměřené nebezpečnosti materiálů, které jsou při výrobě zpracovávány, a způsobu, jak je s nimi nakládáno. Systémy potlačení požáru FirePro jsou uzpůsobeny pro rychlou a spolehlivou detekci požáru v kritických místech výrobního podniku a jsou schopny potlačit požár přímo v místě jeho vzniku. Tím je zabráněno případné šíření požáru do jiných částí podniku, což by mělo za následek vysoké finanční a materiální škody.

Pokročilá technologie systémů FirePro umožňuje pomocí kondenzovaného aerosolu účinné potlačení požáru bez nutnosti aktivace dalších protipožárních systémů například na bázi vody (sprinklery). Systém může fungovat zcela autonomně i v odlehlejších částech podniku bez použití externího zdroje napájení. Systémy pro potlačení požáru FirePro splňují ty nejnáročnější průmyslové standardy a poskytují finančně přijatelné a spolehlivé řešení ochrany podnikových aktiv.
Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search