Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Lodní doprava

Strojovny, čerpací stanice, elektrická zařízení a rozvody, stroje pro překládání nákladu, skladovací prostory převážených materiálů.

Požární ochrana je jednou z hlavních priorit v lodní dopravě. Požáry na lodích často velmi rychle eskalují a způsobují masivní poškození vybavení, zařízení, nákladu i životního prostředí. Obvykle se také vyskytují v odlehlých oblastech, kde je omezená pomoc, a mohou tak způsobovat vážné újmy na zdraví nebo dokonce na životech. Zajištění dostatečné ochrany před požárem je v podmínkách lodní dopravy vysoce náročné a vyžaduje použití nejmodernějších technologií. 

Příčinou požáru na lodi jsou obvykle technické závady ve strojovnách, na elektrických zařízeních nebo ve skladovacích prostorech. Často vznikají také v hůře dostupných místech, takže jejich rychlé potlačení je velmi problematické. Majitelé a provozovatelé lodí vyžadují spolehlivé protipožární systémy, které mohou účinně ochránit posádku, převážený materiál i loď samotnou. Výrobky společnosti FirePro již mnohokrát prokázaly, že tyto náročné požadavky nejen splňují, ale v mnoha ohledech dokonce předčí.

Lodní konstruktéři i provozovatelé lodí volí systémy FirePro jako účinný prostředek detekce a potlačení požáru, který splňuje přísné normy Mezinárodní námořní organizace IMO a díky své kompaktnosti a nízké hmotnosti umožňuje transport většího množství osob či materiálu. Systémy potlačení požáru FirePro chrání za velmi nízké pořizovací a provozní náklady širokou škálu všechny typů plavidel od námořních nákladních a výletních lodí až po ty nejluxusnější jachty na světě. Systémy FirePro je možné snadno instalovat do nově vybudovaných plavidel, případně jimi dovybavit plavidla, která jsou již v provozu.   

Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search