Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Média

Generátory a záložní zdroje napájení, studia, kontrolní místnosti, vysílací stanice, archívy, knihovny.

Neustálý technologický pokrok v zařízeních používaných v dnešních vysílacích stanicích vytvořil pro průmysl požární ochrany nové výzvy. Zatímco primární cíle z hlediska ochrany života, zdraví a majetku zůstaly stejné, strategie a postupy k jejich dosažení se exponenciálně zdokonalily. Potencionální příčiny požáru mohou i nadále být lidská selhání, závady na elektrických zařízeních, generátorech a záložních zdrojích napájení, studiové a přenosové technice, v knihovnách, v archívech apod.

Požáry v médiích, jako jsou televizní a radiové stanice, mohou negativně ovlivnit provozní kontinuitu, či dokonce ohrozit samotnou existenci média nebo zaměstnance na zdraví a životech. Je nezbytné přijmout fakt, že přestože byly systémy potlačení požáru v minulosti dostatečně účinné, nenabízely flexibilitu v ochraně strategických aktiv a neumožňovaly potlačit požár v místě jeho vzniku, tak jak je to v současnosti vyžadováno.

Konvenční systémy protipožární ochrany, jako jsou například sprinklery, mohou způsobit vysoce nákladné a mnohdy i nevratné škody na kritických či citlivých zařízeních potřebných pro každodenní provoz, a to i v případě požáru malého rozsahu, který se nikam nerozšířil. Systémy potlačení požáru FirePro jsou extrémně účinné, spolehlivé a jsou schopny požár rychle detekovat a potlačit přímo v místě jeho vzniku, čímž dochází k minimalizování vedlejších škod a rizika ohrožení personálu.   

    
Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search