Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Těžba nerostných surovin

Motory, strojovny, ovládání ventilace, čerpadla, sklady nebezpečných materiálů, generátory, elektrické rozvodny.

Požadavky na ochranu před požárem v souvislosti s povrchovou i důlní těžbou nerostných surovin jsou velmi vysoké díky velikosti daných aplikací a složitosti těžebních postupů. Požáry a výbuchy představují stálou hrozbu jak pro horníky, tak pro výrobní kapacitu samotné těžby. Požár vypuknutý v dole může mít katastrofální následky na lidské životy a ekonomickou prosperitu podniku, jak už jsme se o tom mohli v minulosti několikrát přesvědčit. Skladování, manipulace a používání hořlavých a výbušných materiálů představuje stálé požární riziko ve všech sektorech těžby nerostných surovin.

Vozidla a stroje používané v důlní těžbě jsou obvykle poháněné naftovými motory a velké procento havárií bylo způsobeno právě v souvislosti s uvedeným palivem. Nasazení systémů protipožární ochrany je také vyžadováno u dalších klíčových aktiv týkajících se těžebního procesu, jako jsou důlní stroje, elektrické rozvodny, generátory a záložní zdroje napájení, ventilační systémy, dopravníky apod., aby byla zaručena a zajištěna nepřetržitá těžba nerostných surovin.

Důlní operátoři požadují kompaktní systémy protipožární ochrany, které jsou spolehlivé, robustní, vyžadují minimální údržbu a mohou fungovat autonomně i ve vzdálenějších lokalitách. Systémy potlačení požáru FirePro mohou výrazně snížit rizika pro horníky a případné finanční ztráty při poškození těžebních zařízení požárem. Díky svému robustnímu a odolnému provedení mohou spolehlivě a dlouhodobě pracovat i v náročných podmínkách, které těžbu nerostných surovin v povrchových i podzemních dolech doprovázejí.   
Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search