Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Jaderná energetika

Generátory a záložní zdroje napájení, elektrické rozvodny, transformátory, sklady nebezpečných materiálů.

Riziko požáru v jaderné elektrárně je všudypřítomné. Komise pro jadernou regulaci v USA (NRC) odhaduje, že riziko poškození reaktoru požárem je stejně vysoké jako poškození reaktoru vlivem ostatních hrozeb dohromady - a to za předpokladu, že veškerá zařízení odpovídají předpisům protipožární ochrany. Obecnými požadavky v protipožární ochraně kritických míst v jaderné energetice jsou především spolehlivá a rychlá detekce požáru a následně jeho efektivní potlačení.

Hlavním cílem je dostatečně ochránit klíčové části jaderné elektrárny, jejichž poškození by znamenalo ohrožení bezpečnosti personálu i obyvatel v okolí. Provozovatelé jaderných elektráren jsou povinni přijmout opatření, která vytváří několik úrovní autonomní a automatické protipožární ochrany. Tím je minimalizováno riziko technického nebo lidského selhání, které může mít v jaderné energetice katastrofální následky. Jedná se zejména o ochranu generátorů a záložních zdrojů napájení, řídících panelů, elektrických rozvoden a kabelových rozvodů, skladů nebezpečných materiálů a dalších kritických míst. 

Cílem protipožární ochrany v jaderné energetice je zajistit maximální možnou úroveň zabezpečení a současně snížit finanční náklady, které je nutné na ochranu kritických zařízení vynaložit. Specialisté společnosti FirePro úzce spolupracují s bezpečnostními experty v oblasti jaderné energetiky a podrobně analyzují možná rizika vzniku požáru. Výsledkem této spolupráce jsou systémy pro potlačení požáru FirePro, které umožňují efektivní a cenově dostupné řešení protipožární ochrany. Systémy FirePro velmi rychle detekují požár již při jeho vzniku a díky účinnému uhašení zabraňují jeho dalšímu šíření. Navíc nijak nepoškozují životní prostředí.

Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search