Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Těžba ropy a plynu

Mechanická, elektrická a ovládací zařízení, motory, strojovny, skladovací prostory, generátory a záložní zdroje napájení.

Ropný a plynárenský průmysl je ve všech svých fázích značně ohrožen případným požárem a výbuchem. Hořlavé plyny, páry a sirovodík uvolňované z vrtů při těžbě, složité technologické procesy, zásobníky, to vše představuje vysoké riziko vzniku požáru či výbuchu. Příčinou může být statický výboj, závada na elektrickém zařízení, otevřený oheň na pracovišti, teplo vznikající třením, neopatrnost při svařování a mnohé další. Z toho důvodu je potřeba rizika co nejvíce minimalizovat, aby se předešlo finančním ztrátám, nebo dokonce ztrátám na zdraví a životech.

Ropný a plynárenský průmysl má již ve své podstatě vysoké riziko požáru nebo výbuchu. Při samotné těžbě surovin navíc často panují drsné podmínky a probíhá-li těžba na odlehlých místech, je řešení vzniklé krizové situace velmi náročné. Systémy detekce a potlačení požáru musí u tohoto typu aplikací vykazovat mimořádnou spolehlivost, účinnost, robustnost a efektivitu. Důležitá je také schopnost fungovat zcela autonomně i na odlehlejších a hůře dostupných místech.

Systémy potlačení požáru FirePro mohou zajistit dostatečnou protipožární ochranu v pobřežních terminálech, rafinériích, petrochemických závodech a obecně dalších podnicích, které se zabývají těžbou a zpracováním ropy a plynu. Potlačení požáru při jeho vzniku a zabránění jeho dalšího šíření představuje v tomto typu aplikací rozdíl mezi drobnou událostí a katastrofou. Důraz je při tom kladen na ochranu kritických částí provozu, aby se omezily případné problémy spojené se ztrátami na zdraví, životě a majetku.  


Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search