Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Výroba elektřiny

Turbíny, generátory a záložní zdroje napájení, transformátory, rozvaděče, kabelové trasy, řídící centra.

Požáry v zařízeních pro výrobu elektrické energie mohou způsobit velmi nákladné škody, ba dokonce i ztráty na životech personálu. To platí u všech typů elektráren, ať už využívají k výrobě elektrické energie vodu nebo spalování fosilních paliv či biomasy. V přibližně jedné třetině případů, kdy došlo k selhání systémů protipožární ochrany, byla příčinou jejich nedostatečná kontrola, testování a údržba. Provozovatelé zařízení pro výrobu elektrické energie proto vyžadují autonomní systémy protipožární ochrany, které jsou dostatečně spolehlivé, robustní a nevyžadují náročnou údržbu. Musí rovněž splňovat ty nejpřísnější legislativní i průmyslové standardy.

Zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie, jako jsou turbíny, generátory, transformátory, elektrické rozvaděče a kabelové trasy, musí být schopné nepřetržitého provozu. Vzniklý požár v některé části výrobního procesu může mít za následek vedlejší škody na jiném zařízení, což vede například k poruchám dodávky elektrické energie. Příčinami vzniku požáru na těchto zařízeních často bývají chyby v návrhu systému, špatná údržba, přepětí, přehřátí, elektrický oblouk při přepínání, blesk, poškozením izolace nebo selhání člověka. 

Řadě požárů lze přitom snadno předejít instalací systému potlačení požáru, které jsou schopny rychle a účinně detekovat a uhasit požár v místě jeho vzniku a zabránit jeho dalšímu šíření. Tím se rapidně snižuje riziko zranění osob nebo vzniku škod na majetku. Systémy potlačení požáru FirePro mohou být snadno instalovány vně i uvnitř kritických prvků systému a minimalizovat vzniklé škody. Mohou fungovat jak zcela autonomně, tak i jako součást komplexního systému ochrany před požárem.    

Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search