Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz
Image

Služby

Archívy, výtahové strojovny, parkovací domy, elektrická zařízení, generátory a záložní zdroje napájení, kabelové rozvody, skladovací prostory.

Bezpečnost a řízení rizik je jednou z hlavních priorit každé společnosti. U organizací, které poskytují finanční, auditorské, bankovní, právní nebo jakékoliv jiné z vysoce kvalifikovaných služeb, může požár znamenat výrazné finanční a materiální škody, nebo dokonce ztráty na životech klientů či zaměstnanců. Kouř, voda, toxické zplodiny apod. mohou napáchat nevratné škody a ohrozit samotnou existenci společnosti. Osoby zodpovědné za protipožární ochranu organizace musí zajistit dostatečná opatření, aby byly jednak naplněny požadavky platné legislativy a norem, a také aby byly minimalizovány případné škody způsobené požárem.

Systémy potlačení požáru FirePro nabízí širokou škálu produktů, které vyhovují potřebám různých typů budov. Systémy FirePro zajišťují nepřetržitou kontinuitu provozu organizace díky tomu, že jsou schopny rychle a účinně potlačit požár v místě jeho vzniku a zabránit jeho rozšíření, aniž by došlo k poškození aktiv organizace nebo ohrožení osob na zdraví a životě. 

Použitá technologie u systémů potlačení požáru FirePro je maximálně šetrná k životnímu prostředí a může pracovat zcela autonomně nebo jako součást komplexního protipožárního zabezpečení. Hasicí látky u systémů FirePro jsou nevodivé, nekorozivní a netoxické. Díky široké modularitě, dlouhé životnosti a minimálním požadavkům na údržbu jsou systémy potlačení požáru FirePro hojně používány organizacemi po celém světě.   

Image
Image
Image
firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search