Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz

Ekologie

Šetrné k životnímu prostředí

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost FirePro se aktivně stará o to, aby výrobní procesy a produkty měly minimální dopad na životní prostředí. Technologie FirePro chrání životy a majetek, ale současně pečuje o životní prostředí a udržitelnou budoucnost pro lidstvo.

Sloučenina FPC, vyvinutá po mnoha letech výzkumu a vývoje, využívá přírodně se vyskytující draselné soli šetrné k životnímu prostředí. Kladený důraz společností FirePro na ekologickou technologii a udržitelnost je potvrzen několika evropskými i mezinárodními certifikáty.

Látky nepoškozující ozonovou vrstvu

Látky nepoškozující ozonovou vrstvu

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, je mezinárodní smlouva určená k ochraně ozonové vrstvy postupným ukončením výroby látek, které jsou zodpovědné za vyčerpání ozonu. Tato smlouva byla sjednána dne 16. září 1987 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1989. Výsledkem je, že díra v ozonové vrstvě nad Antarktikou pomalu ustupuje.

V našem úsilí přispět k cílům udržitelného rozvoje lidstva se zaměřujeme na ekologické technologie. Naše výrobky FirePro jsou vyráběny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které mohou být po skončení jejich životnosti recyklovány nebo znovu použity bez odpadu.

Fyzikální a chemické vlastnosti našich produktů FirePro zajišťují, že po jejich aktivaci nepředstavují žádné ohrožení životního prostředí.

Jsou šetrné k ozónové vrstvě neobsahují freony, nesou označení "Green Label" a jsou uvedeny v seznamu EPA-SNAP (Significant New Alternative Policy) v USA.

Nulový potenciál globálního oteplování

Nulový potenciál globálního oteplování

Fluorované skleníkové plyny, tzv. F-plyny, jsou rodinou uměle vyráběných plynů používaných v celé řadě průmyslových aplikací. Protože nepoškozují atmosférickou ozonovou vrstvu, jsou často používány jako náhražky látek poškozujících ozonovou vrstvu. F-plyny jsou však silné skleníkové plyny, jejichž účinek na globální oteplování je až 23 000krát vyšší než oxidu uhličitého (CO2) a jejich emise rychle rostou.

Hasicí jednotky kondenzovaného aerosolu FirePro neobsahují žádné nebezpečné škodlivé chemické látky jako např. fluorid sírový SF6, fluorované uhlovodíky jako HCFC, HFC (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) a zcela fluorované uhlovodíky PFC, které jsou zakázány nebo je jejich zákaz připravován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006, kvůli jejich negativnímu dopadu na životní prostředí.

Zelená politika

Zelená politika

Společnost FirePro byla posouzena společností GEN (Global Ecolabelling Network) a může užívat certifikát „Green Label“. Global Ecolabelling Network (GEN) je nezisková organizace zabývající se enviromentálním značením typu 1 podle normy ISO 14024. Jejich standardy se zabývají různými environmentálními kritérii v celém životním cyklu výrobku nebo služby a především jsou transparentní ve svém vývojovém procesu a využívají nezávislého ověřování třetí stranou. Cílem je zlepšit, podporovat a rozvíjet ekoznačky výrobků a důvěryhodnost programů enviromentálního značení na celém světě.

ISO certifikace

ISO certifikace

Každý produkt FirePro je vyráběn podle přísných mezinárodních norem a požadavků na kvalitu a environmentální management.

Certifikát ISO 14001 je důkazem, že společnost FirePro využívá systémový přístup k řešení problémů životního prostředí v rámci celé organizace. Jedná se o nejdůležitější standard v rámci řady ISO 14000 a specifikuje požadavky systému environmentálního managementu (EMS) pro malé i velké organizace.

Certifikát, který byl vydán společností DNV GL (certifikační orgán), dává zákazníkům na vědomí, že společnost FirePro aktivně zajišťuje, aby veškeré procesy, produkty a služby zanechaly minimální dopad na životním prostředí.

Zdraví a životní prostředí

Zdraví a životní prostředí

Produkty FirePro jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou klasifikovány jako zelené (ekologické) produkty:

  • Neničí ozónovou vrstvu
  • Nezhoršuje globální oteplování
  • Zanedbatelná životnost v atmosféře
  • Systémy FirePro jsou uvedeny jako alternativa halonových systémů americkou agenturou pro ochranu životního prostředí EPA v programu SNAP.

Laboratorní testy důsledně demonstrují, že FPC FirePro nemá škodlivé účinky na vodu, vzduch, klimatické podmínky, zvířata, rostliny nebo mikroorganismy. Společnost FirePro prokázala, že je možné chránit životy a majetek při současné péči o životní prostředí a udržitelnou budoucnost lidstva

firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search