Provozní doba:
Po - Pá: 8:00 - 16:00
Zákaznická linka:
+420 581 222 262
E-mail:
info@fire-pro.cz

Technologie

Sloučenina FPC

Sloučenina FPC

Systémy FirePro využívají nejnovější generaci patentované sloučeniny FPC, která je vrcholem mnohaletého výzkumu a vývoje. Po aktivaci se pevná sloučenina FPC přemění na rychle se rozvíjející a extrémně účinný kondenzovaný aerosol s hasicími účinky.

Aerosol je rovnoměrně rozšířen v chráněném prostoru, k čemuž využívá hybnosti získané během transformačního procesu. Na rozdíl od hasicích systémů na bázi inertních plynů se během šíření aerosolu v chráněném prostoru či objemu nezvýší tlak. Účinku hašení je dosaženo přerušením chemických řetězových reakcí, ke kterým dochází v plamenu, a nikoliv vyčerpáváním kyslíku nebo ochlazováním, jak naznačuje tradiční požární trojúhelník. Technologie FirePro hasí požár tím, že na molekulární úrovni přerušuje chemické řetězové reakce v plamenu bez snížení koncentrace kyslíku. 

Konvenční hasicí prostředky uhasí požár jednou nebo kombinací tří následujících metod:

Chladící efekt

Absorpce tepla z ohně a snížení jeho teploty.

Izolační efekt

Izolace hořlavé látky od okysličovadla.

Dusivý efekt

Snížení koncentrace kyslíku pod určitou úroveň.

Transformační proces

Transformační proces

Při typickém požáru dochází k intenzivním reakcím mezi atomy a nestabilními volnými radikály za přítomnosti kyslíku. Tyto reakce pokračují, dokud není vyčerpáno hořící palivo. FirePro hasí požár převážně tím, že na molekulární úrovni inhibuje chemické řetězové reakce hoření.

Při aktivaci jednotky FirePro se sloučenina FPC uvnitř transformuje na rychle se rozšiřující kondenzovaný aerosol, který se skládá především K2CO3, H2O (par), N2 a CO2.

Vlastnosti kondenzovaného aerosolu usnadňují jeho rovnoměrné a rychlé rozšíření v chráněném prostoru, stejně jako v konvekčním proudění hoření.

Pevné částice draselné soli, které mají velikost několika málo mikrometrů, jsou rozptýleny v inertním plynu. Mají obrovský aktivní povrch, což zvyšuje účinnost a snižuje potřebné množství hasiva.

Když kondenzovaný aerosol začne reagovat s plamenem, radikály draslíku (K*) se tvoří hlavně z disociace K2CO3. K* se váží na jiné plamenné volné radikály (hydroxylové skupiny - OH-), které tvoří stabilní produkty, jako je KOH. Takto se zháší požár bez vyčerpání obsahu okolního kyslíku. KOH reaguje dále v přítomnosti CO2 a tvoří K2CO3.

Pevné částice uhličitanu draselného (K2CO3) mají průměr menší než 5 mikronů a zůstanou rozptýleny v chráněné místnosti / prostoru po dobu nejméně 30 minut, čímž se zabrání dalšímu vznícení ohně.

Zelená politika

Zelená politika

Pevná směs FPC, vyvinutá po mnoha letech výzkumu a vývoje, využívá přirozeně se vyskytujících draselných solí bez pyrotechnických materiálů. Odhodlání společnosti FirePro k udržitelnosti je potvrzeno množstvím a kvalitou dosažených evropských i mezinárodních certifikátů, schválení a zalistování.

firepro logo 02
 
 
 
Profesionální průmyslové systémy pro detekci a potlačení požáru s vysokou účinností, modularitou, kompaktností a minimálními nároky na údržbu. Díky tomu jsou systémy FirePro využívány v široké škále průmyslových aplikací po celém světě. 

Kontaktujte nás

     Havlíčkova 1113/47

       750 02 Přerov, ČR

    (+420) 581 222 262

    info@fire-pro.cz

    +420 734 573 650

    Po - Pá: 8:00 - 16:00

© Copyright 2021 FirePro. Všechna práva vyhrazena.

Search